UPSR 成绩分析表


KEPUTUSAN UPSR TAHUN 2010 – 2016

Mata Pelajaran

2010

2011

2012

2013

2014

2015 

2016

Bahasa Malaysia (Pemahaman) SJKC

54.5

 58.1

63.4

65.1

58.62

62.4 

82.6

Bahasa Malaysia (Penulisan) SJKC

58.6

 62.9

66.7

66.4

56.32

66.5 

67.4

Bahasa Cina  (Pemahaman)

91.7

88.2

95.3

91.8

91.90

88.6 

89.4

Bahasa Cina  (Penulisan)

89.1

83.4

96.8

82.3

93.10

86.3 

93.1

Bahasa Inggeris

( Pemahaman)

61.3

60.3

61.6

57.8

57.8

64.6 

84.4

Bahasa Inggeris

(Penulisan)

-

-

-

-

-

-

77.9

Matematik

98.5

93.9

98.9

96.1

93.08

94.7 

87.7

Sains

96.2

90.4

95.7

91.8

93.47

92 

95.3

Lulus Keseluruhan

45.86

47.19

53.76

50.00

45.59

 49.05

61.59