SOAL SELIDIK KESEDIAAN MURID DALAM DALAM PEMBELAJARAN ATAS TALIAN ( Online Learning)

Mohon PGB dapat edarkan survey ini untuk diisi oleh ibu/ bapa/penjaga. Semoga bermanfaat. 
Terima kasih.                                                                                

Pengarah BSTP KPM                           

https://surveymurid.moe.edu.my/
Comments